November 25th, 2016

bukvoed

Организации, помогающие пострадавшим от пожаров.

גל השריפות המשתוללות הביא גופים רבים בכל רחבי הארץ להירתם למען התושבים שנאלצו להתפנות מבתיהם. רשימת משרדי הממשלה, המלונות, העיריות בתי הספר והגופים הנוספים שהציעו את עזרתם
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/848/852.html
  • Current Mood
    sad sad